Bieg 2012
Województwo: Podlaskie
Kod pocztowy: 15-131
Miejscowość: Białystok
Miejsce biegu: Las Pietrasze - Białystok
Data biegu: 2012-05-15
Godzina biegu: 11.00
Nazwa: Zespół Szkół Nr6 w Białymstoku
Koordynator: Tomasz Muszyński (tel. 602780913)
Opis: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, Publiczne Gimnazjum Nr 12UKS Hubal Białystok, Harcerski Klub Olimpijczyka Białystokul. Pietrasze 29,   15-131  B I A Ł Y S T O Ktel/fax: (085) 675 04 51, 675 23 29 e-mail: hubal32@poczta.fm, zs6@um.bialystok.pl, www.zs6.eu
 REGULAMIN XXXI MAŁEGO MEMORIAŁU im. B. MALINOWSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH   15 MAJA 2012 ROK, GODZ. 11.00
CELE
Celem zawodów jest popularyzowanie postaci Bronisława Malinowskiego, lansowanie biegów masowych, upowszechnienie idei olimpijskiej, czystej gry i rywalizacji drużynowej wśród dzieci i młodzieży.
MIEJSCE I TERMIN
Zawody odbędą się dnia 15 maja 2012 r. o godzinie 11.00 w Lesie Pietrasze.
ORGANIZATOR
UKS Hubal w Białymstoku, Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku,  Harcerski Klub Olimpijczyka przy współudziale Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz Podlaska Rada Olimpijska PKOL Białystok;Sędzia główny – mgr Tomasz Muszyński, sędzia tras – mgr Dariusz Ralicki, sekretarz Memoriału – mgr Izabela Purta, starter – mgr Władysław Stankiewicz, nagrody – mgr Zofia Jabłońska, mgr Anna Kuczyńska, mgr Monika Szawiel, mgr Elżbieta Karolczuk.
ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody obejmują współzawodnictwo w zakresie biegów przełajowych indywidualnych i drużynowych w poszczególnych kategoriach wiekowych                                                                       dziewczęta / kobiety       chłopcy / mężczyźni Klasy I-II (bieg im. S.BASZENIA)     600 m                        600 m  

Klasy III-IV                                 600 m                   1000 

Klasy V-VI                                 1000 m                   1000 m        Klasy I – III PG                          1000 m                   2000 m        Szkoły średnie                            1000 m                   2000 m        Biegi pucharowe główne - otwarte 2000 m                   4000 m       

UCZESTNICY
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, średnich oraz osoby dorosłe z regionu, całej Polski i z zagranicy.
TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów do dnia 14.05.2012r. w ZS Nr 6ul. Pietrasze 29 tel/fax (085) 6750-451 oraz w dniu zawodów (tylko zmiany i indywidualne) do godziny 10.00 w pok. WF, dojazd MPK 3,9,100. W zgłoszeniu powinno się znajdować: imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła oraz zgoda lekarze lub rodziców, lub opiekuna. Startujący powinni posiadać kartoniki z w/w danymi. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność!
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia w Lesie Pietrasze zgodnie z przepisami PZLA i niniejszego regulaminu.Zawodnicy startować będą ze startu wspólnego. W kolcach mogą startować uczniowie PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW oraz starsi, mile widziane będą koszulki w barwach szkolnych  lub klubowych. Zawodnicy biegnący wielokrotność 1000m otrzymają od organizatorów numery startowe.Do rywalizacji drużynowej zaliczone będą wyniki 3 najlepszych zawodników z danej szkoły w poszczególnych biegach. Punktuje pierwsza 15 wg klucza : Im-20pkt; IIm-17; IIIm-15; IVm-13; Vm-12 itd. Ta punktacja dotyczy tylko szkół podstawowych. 
NAGRODY I TYTUŁY
Najlepszych sześciu zawodników - dyplomy i nagrody rzeczowe, najlepsze trzy szkoły podstawowe -  puchary,  w biegu głównym nagrody i Puchary Prezydenta Miasta oraz liczne niespodzianki.
FINANSOWANIE
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, startu - uczestnicy zawodów. Poświadczamy udział w Memoriale.
SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z zawodów otrzyma dyrekcja szkoły, wychowawcy, sponsorzy – www.zs6.eu oraz www.hubal.bialystok.pl

UWAGI KOŃCOWE

Sprawy nie ujęte w regulaminie reguluje sędzia główny zawodów mgr Tomasz Muszyński. 

PROGRAM MINUTOWY

XXXI MAŁEGO MEMORIAŁU

im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

BIAŁYSTOK 15.05.2012r.

 Do 10.30 – weryfikacje , wydawanie kartoników  11.00 – otwarcie Memoriału, wręczanie nagród, zdjęcia itp. (mgr Bożena Janiak i mgr Andrzej Wróblewski) 11.10 – bieg dziewcząt i chłopców klas I-II (oddzielnie)11.30 - bieg dziewcząt i chłopców klas III-IV jw.11.35 – dekoracje 6 najlepszych zawodników klas I-II(dz. i chł. )11.50 – bieg dziewcząt i chłopców klas V-VI (oddzielnie )12.00 – dekoracja 6 najlepszych zawodników klas III-IV(dz. i chł. ) 12.15 – bieg dziewcząt i chłopców klas I – III gimnazjum  (oddzielnie )12.30 – dekoracja 6 najlepszych zawodników klas V-VI(dz. i chł.)12.40 – bieg główny pucharowy kobiet i mężczyzn oraz szkół średnich (numery żółte)12.50 – dekoracja 6 najlepszych zawodników klas I-III gimnazjum (dz.; chł.) 12.50 – dekoracja w punktacji drużynowej szkół podstawowych13.15 – dekoracja 6 najlepszych zawodników szkół średnich (dz..i chł.) i    zawodników z biegu pucharowego13.30 – zakończenie zawodów (obiad dla Komisji sędziowskiej – mgr Krzysztof Bielawiec) Informacje dla ZS Nr 6:Dla ZS Nr 6 Memoriał jest Mistrzostwami Szkoły i powinni startować reprezentanci wszystkich klas. Pozostali są kibicami. Wychowawców obowiązuje sprawdzenie listy obecności. Powodzenia. Zapraszam Lech Szargiej
Liczba uczestników: 456
Wiek najmłodszego: 7
Wiek najstarszego: 70
Dystans: 600
Trasa biegu: W dniu 15.05.2012r odbył się XXXI Mały Memoriał im. Bronisława Malinowskiego w Biegach Przełajowych.Zawody odbyły się na trasach biegowych w Lesie Pietrasze na dystansach od 600 do 4000m. Pogoda sprzyjała osiąganiu dobrych wyników, najleepsi mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i talentem. Na trasie Memoriału zgromadziło się ponad 900 osób, z czego więcej niż połowa czynnie uczestniczyła w biegach. Uczniowie zostali nagrodzeni medalami, pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Relacja z biegu: Najlepsi otrzymali puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Marszałka województwa Podlaskiego.


Galeria
Autor: mania


Autor: mania


Autor: mania


Autor: mania


Autor: mania


Autor: mania1- 2- »